הפעל נגישות

פקודות מאסר ידניות

פקודת המאסר הידנית היא לעיתים הכלי היחיד אשר באמצעותו ניתן לאכוף תשלום החוב על חייב עיקש.

אנו מבצעים פקודות מאסר ידניות עבור משרדי חקירות בכל רחבי הארץ.

פקודת המאסר הידנית יעילה בעיקר מול חייבים בתיקי הוצאה לפועל שנגרמו עקב אי תשלום מזונות. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שחייבים בתיקי הוצאה לפועל מסוג זה, מקשים את עורפם עקב משקעים אותם הם נושאים בלבם עוד מהתקופה בה הם היו נשואים לבת הזוג שבהווה היא גרושתם.

פקודת המאסר הידנית היא יעילה ביותר לגביית חובות בתיקי הוצאה לפועל שנגרמו בגין אי תשלום מזונות אולם יעילותם גבוהה ביותר גם בגביית חובות בתיקי הוצאה לפועל אחרים.

פקודת המאסר הידנית היא יעילה יותר מפקודת מאסר אותה מבצעת משטרת ישראל משתי סיבות עקריות. האחת היא ששוטרי משטרת ישראל לא פועלים לאיתור מענו של החייב אלא מגיעים אך ורק לכתובת הרשומה על הצו שהיא לעיתים אינה הכתובת בה מתגורר החייב. השניה היא ששוטרי משטרת ישראל אינם משקיעים את מכל מרצם לביצוע הפקודה. פקודת מאסר יכולה להתעכב אצל משטרת ישראל זמן רב עד שתטופל וגם אז במקרה בו בבקור הראשון בכתובת, החייב לא נמצא בביתו, יעוקב ביצוע הפקודה עוד זמן רב.

כפי שנאמר, פקודת המאסר הידנית היא הכלי היעיל ביותר לגביית החוב ולראייה ניתן לציין כי רובן המכריע של פקודות המאסר הידניות מסתיים בתשלום הסכום הקבוע בפקודה במלואו.

אנו פועלים בנחישות ובזריזות

במקרה של פקודת מאסר ידנית אנו פועלים בנחישות ובזריזות לביצועה מכיוון שאנו יודעים ידוע היטב את המשמעות של אי תשלום מזונות מבחינת האשה והילדים.

הקושי הבסיסי בבצוע של פקודת מאסר ידנית הוא הקושי שכרוך באיתור מענו או מקום המצאותו של החייב בתיק ההוצאה לפועל.

לאחר שאותר החייב מתעורר קושי אחר הנובע מהנוהל אותו מנהיגה משטרת ישראל בנוגע לסיוע שהיא נותנת לבעל התפקיד בעת הביצוע.

הנוהל של המשטרה במקרה זה קובע כי ראשית על מבצע הפקודה לתאם את ביצוע הפקודה בסיוע משטרת ישראל עם תחנת המשטרה המקומית. לאחר התיאום, על מבצע הפקודה לראות פיזית את החייב, רק אז ניתן להתקשר לתחנת המשטרה הקרובה ולבקש את הסיוע. לאחר מכן עד להגעת הסיוע המשטרתי, על המבצע להמשיך ולקיים קשר עין עם החייב ואף להצביע עליו בעת שהסיוע המשטרתי מגיע. מיותר לציין כי שמירה על קשר עין עם חייב למשך פרק זמן ארוך היא קשה מכיוון שדי בכך, שהחייב ימצא בתוך הבית, כדי שקשר העין יפסק.

אנו פיתחנו שיטות עבודה כאלו שבאמצעות אמתלות שונות ומשונות אנו יוצרים מגע עם החייב ושומרים על קשר עין עמו עד להגעת הסיוע המשטרתי לעוצרו.

עם הגעת הסיוע המשטרתי אנו מובילים את השוטרים למקום המצאו של החייב בתיק ההוצאה לפועל, מצביעים עליו וממתינים במקום עד שהחייב נאסף על ידי משטרת ישראל ומובל למאסר.