הפעל נגישות

הוצאת מעוקלים

לאחר ביצוע פעולת  העיקול ברישום, ובתנאי שהחייב לא הסדיר את החוב, ניתן לבקש ביצועה של פעולת עיקול המיטלטלין והוצאתם (הוצאת המעוקלים).

בשלב זה, מגיע בעל התפקיד בהוצאה לפועל לביתו של החייב על מנת להוציא את הפריטים שעוקלו ברישום.

שלב זה הוא רגיש ובעל חשיבות רבה בנוגע לאופן בו ייסגר תיק ההוצאה לפועל. החוק מאפשר לבעל התפקיד בהוצאה לפועל להוציא בשלב זה פריטים מעוקלים מביתו של החייב עד למצב בו הפריטים שעוקלו ישוו בערכם לגובה החוב בתיק ההוצאה לפועל.

בעל תפקיד בהוצאה לפועל יחטא באם יגיע לדירת החייב במטרה להוציא את הפריטים המעוקלים ממנה. בעל התפקיד חייב לשאוף להגיע למצב בו ישכנע את החייב לפרוע את חובו ולהביא לסגירת תיק ההוצאה לפועל מבלי להוציא את המעוקלים מביתו של החייב.

עלינו לזכור כי מכירתם של הפריטים שמוצאים מבתיהם של החייבים בתיקי ההוצאה לפעול כרוכה בהליך ארוך ומסורבל בסופו נמכרים הפריטים תמורת סכומים מגוחכים.

פעולת הוצאת המעוקלים, נועדה לפתרון כספי של בעיית החוב ואל לה לשאת אופי של פעולת נקם מצדו של הזוכה בחייב.

בעלי התפקיד בהוצאה לפועל הפועלים מטעמנו מונחים לעשות ככל האפשר על מנת ללחוץ את החייב להסדיר את חובו מבלי להגיע למצב בו ייאלצו להוציא מעוקלים מביתו. בעלי התפקיד בהוצאה לפועל הפועלים מטעמנו מוכשרים ביותר ויודעים לנהל משא ומתן מוצלח מול החייבים.

אנו מתהדרים באחוזים הגבוהים של תיקי ההוצאה לפועל אותם אנו סוגרים בעת ביצוען של פעולות הוצאות מעוקלים וזאת מבלי להגיע למצב בו הוצאנו בפועל מיטלטלין מעוקלים מביתו של החייב בתיק ההוצאה לפועל.

פעולת הוצאת מעוקלים המסתיימת באופן שכזה הינה היעילה ביותר מבחינתו של הזוכה ובנוסף לכך אינה מותירה משקעים ומרירות בלבו של החייב.

יש לזכור כי ישנם גם חייבים עיקשים אשר לא מוכנים להתפשר ולהגיע להסדר חובם. רבים מהחייבים האלו, מורגלים בכך שכאשר מגיע לביתם בעל תפקיד בהוצאה לפועל, הוא מוציא מביתם ארבעה פריטים קטנים על מנת לצאת לידי חובתו מול הלקוח, אותם החייב רוכש למחרת היום תמורת מספר שקלים זעומים וממשיך בשגרת חייו. בפוגשנו חייב מסוג זה, אנו פועלים להוצאת כל פריט המותר להוצאה ע"פ תקנות ההוצאה לפועל וזאת על מנת להגיע לכיסוי מלא של סכום החוב ממכירת הפריטים.

עם תום פעולת הוצאת המעוקלים, אנו מעבירים את המעוקלים בבטחה  למחסן ההוצאה לפועל המתאים ודואגים לאחסנתם.