הפעל נגישות

מסירת הודעות פינוי

בטרם ביצוע פינוי נכס, יש על פי התקנות לבצע מסירתה של הודעת הפינוי מהנכס לחייב בתיק ההוצאה לפועל.

יש להזדרז בביצועה של מסירת ההודעה על פינוי הנכס לחייב מכיוון שעל בעל התפקיד המבצע את הפינוי בפועל ( להעביר את תיק הפינוי), הכולל גם העתק מהודעת הפינוי, למשטרת ישראל וזאת לפחות 21 ימי עבודה לפני מועד הביצוע של הפינוי ואם לא כן, לא יזכה לסיועה של משטרת ישראל בביצוע הפינוי.

אנו מתחייבים לבצע את מסירות הודעות הפינוי תוך 48 שעות מרגע קבלתן לידינו באיזור גוש דן ותוך זמן קצר ביותר בכל רחבי הארץ.

בנוסף לכך, במקרה בו אנו מגיעים לנכס ומוצאים סימנים לכך שהנכס ריק וננטש על ידי החייבים, אנו עורכים וידוא באמצעות שכניו של החייב באמצעות טכניקות הנלמדות בעת בצוע איתורי חייבים, וכן טכניקות בדיקה אחרות כגון בדיקת שעוני החשמל והמים בדירה ובדיקת פרמטרים אחרים אשר מעידים על כך שהחייב עזב את הנכס. במקרה שכזה, אנו עורכים דו"ח בעניין אשר יסייע בידך לפעול לתפיסת חזקה בדירה ללא צורך בהמשך הליך הפינוי על כל המשתמע ממנו.